1967 začetki z majhno mizarsko delavnico, ustanovitelj Anton Berk

1982 priznanje Obrtnega združenja Trebnje za sodelovanje na 1. razstavi samostojne obrti Občine Trebnje

1991 zaradi povečanja obsega dela in proizvodnje preobrazba iz obrti v podjetje

1995 širitev proizvodnje z individualnih naročil na serijsko proizvodnjo zaradi vse večjega povpraševanja domačega trga po teh storitvah

1996 ustanovitelj in lastnik Anton Berk preda podjetje drugi generaciji, sinu Miranu Berku

1997 Obrtna zbornica Slovenije nam izda potrdilo o ustreznosti obratovalnice za izučevanje poklica mizarja

1998 nakup prvega računalniško krmiljenega stroja za rezkanje in vrtanje lesenih produktov

2000 širitev proizvodnje na novih 400 m2 zaprtih proizvodnih površin

2002 nova širitev proizvodnje na dodatnih 400 m2 zaprtih proizvodnih površin z namenom površinske obdelave lesa

2003 združenje SIQ Slovenian Quality nam izda certifikat Slovenska kakovost

2003 investicija izgradnje silosa in nove kotlovnice Mawera za ogrevanje na biomaso ter ostanke iz lastne proizvodnje na popolnoma avtomatiziran način

2004 nakup nove opreme Moldow za odsesavanje prahu in ostankov iz celotne proizvodnje

2005 Bureau Veritas nam izda certifikat ISO 9001:2000

2006 naložba v novo tehnološko opremo za zaščito lesa - avtomatska lakirna linija Cefla

2008 zaradi vse manjšega povpraševanja po polizdelkih na domačem trgu se podjetje preusmerja v proizvodnjo končnih produktov

2009 podjetje izvozi več kot 90% svoje proizvodnje na tuje trge

2013 preoblikovanje podjetja in vstop na trg pod novo blagovno znamko Prima Oprema